กยศ. ช่วยลูกหนี้ “ลดต้น-ลดดอกเบี้ย” สู้ภัยโควิด-19

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ กยศ. เตรียมวงเงินไว้รองรับนักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือถึง 3.8 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ปีนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จึงเตรียมวงเงินไว้รองรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือถึง 3.8 หมื่นล้านบาท พร้อมเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงให้ด้วยการ ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน ในสัญญาเงินกู้

ส่วน มาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ กยศ. มีดังนี้

ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระ ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี
ผู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ลดเบี้ยปรับให้ 100%
ผู้ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ลดเบี้ยปรับให้ 80%
ผู้ไม่เคยผิดนัดชำระ และจ่ายปิดบัญชีในคราวเดียว ลดเงินต้นให้ 5%
ผู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
ทั้งหมดนี้ มีผลถึง 31 ธ.ค.64

สำหรับผู้กู้ที่ผิดนัดชำระ ปี 2563 และ 2564 จะชะลอการฟ้องคดีไปถึง 31 มี.ค.65 ยกเว้น คดีที่ขาดอายุความในปีนี้ พร้อมงดการขายทอดตลาด

กรณีถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปีนี้ จะงดการขายทอดตลาด

ผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการพักชำระหนี้ 2 ปี