เปิดลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท เริ่ม 21 มิ.ย. 64 นี้

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท เริ่ม 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น. กำหนดสิทธิ์ 4 ล้านคน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ

โดยคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีดังนี้

  • สัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  • ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ, ม33 เรารักกัน และเราชนะ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

หลังจากลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน โดยก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ g-Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้

ทั้งนี้ เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, ค่าบริการนวด, สปา และทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, บัตรกำนัล (Gift voucher), บัตรเงินสด (Gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) เพื่อรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.– 30 ก.ย. 64 ในเวลา 06.00–023.00 น.

โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e – Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน g-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.–31 ธ.ค. 64 โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น. มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 29,734 ราย โดยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00–22.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ