คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนแล้ว เงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันไหน – ใช้จ่ายได้ตอนไหน

ตอบทุกคำถาม คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนแล้ว เงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันไหน รับเยียวยา 3,000 บาท เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ เช็กได้ที่นี่

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยสำหรับ คนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยรอบนี้รองรับประชาชนจำนวน 31 ล้านคน สามารถรับเงินจำนวน 3,000 บาท โดยใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน สำหรับ ไทม์ไลน์ คนละครึ่ง เฟส 3 มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินอย่างไร

ผู้ได้รับสิทธิจำนวน 31 ล้านคน ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แบ่งออกเป็น 2 รอบคือ

– งวดแรก : เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท

– งวดที่ 2 : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 จะได้รับเงินวันไหน

– ใช้จ่ายได้วันแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

คนละครึ่งเฟส 3 ใช้จ่ายอย่างไร

– รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ยอดรวมไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการ

– การใช้จ่ายหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันจะไม่หักเงิน แต่ระบบจะคืนเงินที่ไม่ได้ใช้ เข้ายอดรวมใหม่ สะสมไปเรื่อย ๆ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

– ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

คนละครึ่งเฟส 3 หมดเขตเมื่อไหร่

– วันที่ 31 ธันวาคม 2564