มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จาก COVID-19 ระยะที่ 3

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ช่วยเหลือสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกท่าน จะได้รับการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำแบบอัตโนมัติ

*ไม่ต้องลงทะเบียน หรือ โทรแจ้งรับสิทธิ์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

 • ลูกค้าบัตรเครดิต : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ ลดจาก 10% เป็น 5% มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคล : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ ลดจาก 5% เป็น 3% (เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ) มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

มาตรการที่ 2 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ)

จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านโมบายแอป UCHOOSE หรือติดต่อศูนย์บริการบัตร 02-345-6789

*เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีดังนี้

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
  กรณีที่เข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid -19 ในระยะ 3 นี้ได้อีก
 • ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่โมบายแอป UCHOOSE อาทิเช่น ​บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว, หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
 • บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ทั้งนี้ ในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกค้าบัตรเครดิต : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน ตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต”

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

หมายเหตุ

ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%
ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต”

โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สินเชื่อส่วนบุคคล (1) ที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3%
เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)”

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มีดังนี้

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)”

โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สินเชื่อส่วนบุคคล (2) ที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)”

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 3 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท มีดังนี้

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 99 เดือน
บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน

โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)”

โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมี.ค. 63
สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

มาตรการที่ 3 : ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ)

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ต้องเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์บริการบัตรโทร.02-345-6789

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2345-6789