ขั้นตอนสมัครจองสิทธิกู้เงินออมสิน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ผ่าน MyMo คนละ 10,000 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอจองคิว เพื่อขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo คนละ 10,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ได้อีกครั้งเมื่อวานนี้ (26 พ.ค. 64) แต่จะเพิ่มขั้นตอนการจองคิวเพื่อขอรับสิทธิเข้าไปลงทะเบียน ป้องกันระบบขัดข้อง

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอจองสิทธิสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ก็ไม่ยุ่งยากโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนสมัครจองสิทธิกู้เงินออมสิน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ผ่าน MyMo คนละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการจองสิทธิ

ผู้ที่สามารถจองสิทธิได้

  • อยู่ในรายชื่อชี้เป้าทั่วประเทศ
  • ยังไม่ได้เข้ากระบวนการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

รอบการลงทะเบียนจองสิทธิ

ระบบจะแบ่งเวลาให้จองสิทธิวันละ 2 รอบ

  • รอบที่ 1 : เวลา 10:00-12:00 น.
  • รอบที่ 2 : เวลา 14:00-16:00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

ระบบปฏิบัติการ iOS

ios1

1. กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ระบบปฏิบัติการ Android

and1 and2

 

1. กดที่ รูป Pop-up หรือ กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ทำรายการจองสิทธิ

791538

2. เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

864098

3. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนจองสิทธิ”

612552

4. ตรวจสอบผลการจองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ในกรณีที่เกิด Error Message ต่างๆ ดังนี้

858199

กรณีที่ 1 สมัครสินเชื่อก่อน 20 พ.ค. และได้รับผลพิจารณาอนุมัติ

  • หมายถึง ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 แล้ว โปรด login บน MyMo เพื่อทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

478678

กรณีที่ 2 เคยลงทะเบียนจองสิทธิแล้ว

  • หมายถึง แสดงข้อความท่านได้ทําการลงทะเบียนจองสิทธิไปเรียบร้อยแล้ว กรุณา login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาดังกล่าว

338191

กรณีที่ 3 ผู้จองสิทธิไม่อยู่ในรายชื่อชี้เป้า ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน MyMo หรือสมัครสินเชื่อก่อนวันที่ 20 พ.ค. และผลการพิจารณาไม่อนุมัติ

  • หมายถึง แสดงข้อความไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อฯ หรือ ไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo

การแจ้งเตือนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

350390

ผู้จองสิทธิจะได้รับ Notification และเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิว

229295

ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

เข้าสู่เมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วิธีที่ 1

544118

1. เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

996839

2. อ่านรายละเอียดมาตรการจากนั้น กด “เข้าสู่เมนู”

เข้าสู่เมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วิธีที่ 2

755128

1. เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”

368183

2. กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”