เปิดสูตรออมเงิน “วัยทำงาน-วัยเกษียณ” เก็บเงินอย่างไรให้สำเร็จ

เชื่อว่าแต่ละคนก็มีวิธีออมเงินในสไตล์ของตนเองอยู่แล้ว แต่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อเรามีรายได้มากขึ้น ภาระ หรือหนี้สินที่เคยก่อไว้ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บางคนโชคดีที่วางแผนการออมเงินมาตั้งแต่แรกเริ่ม และยังสามารถยืดหยุ่นทั้งรายรับ-รายจ่ายได้ลงตัว แต่บางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินทำให้เก็บเงินเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเสียที เราได้ไปหาข้อมูลและพบว่าการที่เรามีสูตรออมเงินในแต่ละวัย น่าจะเป็นประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน รวมถึงทุกคนได้ไม่น้อย โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Ausiris เปิดเผยถึง 5 สูตรออมเงินแต่ละวัย เก็บอย่างไรให้สำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือวัยเริ่มทำงาน

  • เป็นช่วงวัยที่มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนอย่างชัดเจน และมีเวลาเก็บเงิน ถ้าวางแผนออมเงินเร็ว ไม่ควรสร้างหนี้สินที่เกินกำลัง บริการรายรับรายจ่ายได้พอดี และตั้งเป้าการเก็บเงินเพื่ออนาคตสำรองไว้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ
  • สูตรออมเงิน = ออมเงิน 10% – 20% ของรายได้

อายุ 30 ปีขึ้นไป หรือวัยสร้างครอบครัว

  • วันที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน แต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างฐาน เช่น ผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ แม้รายได้จะเพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายก็เพิ่งสูงเช่นกัน ควรแบ่งเงินออมไว้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคง โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง เพื่อให้ได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สูง เพื่อเพิ่มเงินออมในอนาคต
  • สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% – 30% ของรายได้

อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือวัยสร้างความมั่นคง

  • วัยที่มีรายได้เยอะและมั่นคง ภาระหนี้สินบางอย่างหมดไป เช่น บ้านหรือรถ แต่ภาระเรื่องการศึกษาลูกยังคงมีอยู่ การออมเงินในวัยนี้อาจเพิ่มมากขึ้น จากเงินส่วนที่ต้องผ่อนสินทรัพย์ต่างๆ หมดไป โดยออมเพิ่มมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อวางแผนเกษียณงาน
  • สูตรออมเงิน = ออมเงิน 30% – 40% ของรายได้

อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าสู่วัยเกษียณ

  • เข้าสู่วัยเกษียณ ภาระหนี้สินไม่มีทั้งบ้าน, รถ, การศึกษาลูก จึงมีเงินเหลือออมเพิ่มมากขึ้น เพราะเงินจากการลงทุนในช่วงวัยที่ผ่านมา จะเพิ่มพูนมากขึ้น หากคนไหนมีแพลนจะทำอะไรแล้วใช้เงินก็มีเงินจากตรงนี้เอามาใช้ได้เลย ส่วนแผนการออมเงินควรออมเพิ่มมากขึ้นระยะยาว
  • สูตรออมเงิน = ออมเงิน 40% – 50% ของรายได้

อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือวัยหลังเกษียณ

  • วัยแห่งการพักผ่อน ไม่มีภาระด้านใดๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายจากเงินเก็บ สามารถเก็บเงินต่อไปได้เรื่องๆ แต่ลดจำนวนเงินออมลง เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการในช่วงบั้นปลาย
  • สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% – 30%