อยากปิดหนี้ รวบหนี้รถ หนี้บัตร ใช้รถแลกเงิน เคลียร์หนี้ กับสินเชื่อธนาคารธนชาต

รถแลกเงิน เคลียร์หนี้ คือ โปรแกรมใหม่ของสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ที่มีความต้องการรวบหนี้ ทั้งหนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถแลกเงิน ไปปิดสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งหลังจากรวบหนี้สินเชื่อทั้งหมดแล้วคุณสามารถรับวงเงินส่วนที่เหลือได้อีกด้วย

สมัครรถเคลียร์หนี้ ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

สมัครออนไลน์ง่ายๆ

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นไว
  • หนี้ทั้งหมดจะได้รับการปิดโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเอง ด้วยการใช้วงเงินรถแลกเงิน เคลียร์ทั้งหนี้รถ, บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล หลังจากเคลียร์หนี้แล้วยังมีเงินเหลือใช้

คุณสมบัติและเอกสาร

ผู้สมัคร

  • อายุ 20 – 65 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

รถยนต์

  • อายุรถสูงสุด 10 ปี
  • ประเภทรถ : รถเก๋ง รถกระบะ

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อขั้นสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770