สินเชื่อบุคคล Happy Cash-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อบุคคล Happy Cash

ชีวิตไปต่อได้ไม่สะดุด…ด้วยอิสระที่เหนือกว่าเป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิตตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การศึกษา, ท่องเที่ยว, ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ ให้ชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ลักษณะบริการและจุดเด่น

 • วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย
 • อนุมัติง่าย รับเงินไว
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Service ในร้าน 7- Eleven ทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)

 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด โดยคำนวณจากยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ปิดบัญชี × ค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด 2%
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด