สินเชื่อบุคคลพรอมิส เงินเดือน 6,000 อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป ก็สมัครได้

วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องค้ำประกันจากพรอมิส คนเงินเดือน 6,000 บาท อายุงาน 1 เดือนขึ้นไปก็สมัครได้

สินเชื่อพรอมิส คืออะไร

สินเชื่อพรอมิส คือสินเชื่อประเภทหมุนเวียน สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการของผู้ขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน เพื่อการศึกษา ลงทุนธุรกิจ รักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายจิปาถะ สมัครง่าย อนุมัติไว และได้เงินทันทีที่สาขาสีลม หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อพรอมิส

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 64 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 6,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานต้องไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
 • พนักงานรายวัน หรือสัญญาจ้าง อายุงานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สมัครสินเชื่อพรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี

 • ดอกเบี้ย 24% – 28% ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
 • จ่ายช้า ปรับ 100 บาท ในทุกๆ 30 วัน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี ค่าปิดบัญชีก่อนสัญญา

สินเชื่อพรอมิส กี่วันอนุมัติ

1-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลของผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านการสมัคร จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจะได้รับข้อความทาง SMS

ช่องทางการติดต่อ พรอมิส

บริษัท พรอมิส ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เบอร์โทรศัพท์ 02-655-8574 รวมถึง Call Center 1751