สำหรับสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo เท่านั้น เปิดรายละเอียด

สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธนาคารออมสิน เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo เท่านั้น และต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 สำหรับผู้ใช้งาน iOS

รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 

 

 

  • วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
  • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
  • เปิดลงทะเบียนผ่าน Mobile Application MyMo
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
  • ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

 

 

 

 

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้