วิธีเติมเงินเข้า “เป๋าตัง” ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 สุดง่ายแบงก์ไหนก็เติมได้

คนละครึ่งเฟส 3 สอนเติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิ์ 3,000 บาทกับร้านร่วมคนละครึ่ง

เมื่อผู้ที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 3,000 บาทแล้ว จะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าและบริการที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งในแต่ละวันรัฐจะโอนเงินให้วันละ 150 บาท ส่วนผู้ใช้สิทธิ์จะต้องโอนเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังของตนเองด้วย เท่ากับว่าทุกคนที่จะใช้จ่ายสิทธิ์เราจะต้องมีเงินส่วนตัวใน G-Wallet ด้วย ดังนั้น การเติมเงินส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้จ่ายของร่วมกับรัฐบาลด้วยในราคาครึ่งหนึ่ง หรือ 50:50 โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking และตู้ ATM ของแต่ละธนาคารที่มี ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วย

ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย สามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

เติมเงินผ่าน Krungthai NEXT

add

 • เลือกเมนูเติมเงิน
 • เลือกเติมเงิน G-Wallet (G-Wallet)
 • ระบุหมายเลข G-Wallet 15 หลัก
 • ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”

add1

 • ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”
 • กดปุ่มเสร็จสิ้นทำรายการสำเร็จ

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)

 1. เลือก เติมเงิน/สมัคร/บริการ พร้อมเพย์
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ

504455

ธนาคารออมสิน

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก บิล/เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. ระบุ จำนวนเงิน และหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก
 4. เลือก บัญชีที่ต้องการทำรายการ
 5. เลือก ประเภทบัญชี
  —–เลื่อนเพื่อส่ง และตรวจสอบข้อมูล—–
 6. เลือก ยืนยัน

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก ธุรกรรม
 2. เลือก เติมเงิน
 3. พิมพ์คำว่า PromptPay e-Wallet ที่ช่อง ‘ค้นหาด้วยชื่อ/รหัส’
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

 1. เลือก เติมเงิน/จ่ายบิลมือถือ
 2. เลือก เติมเงิน e-Wallet (PromptPay)
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยันการทำรายการ

bbk

ธนาคารกรุงเทพ

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 4. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

 1. เลือก ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ
 2. เลือก ประเภทบัญชี
 3. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยัน เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

479694

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก บัญชีที่ต้องการทำรายการ
 3. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก อื่นๆ
 3. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 4. เลือก ประเภทบัญชี
 5. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 6. เลือก ยืนยัน เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

ธนาคารธนชาต

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน e-Wallet
 3. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก
 4. เลือก บัญชีที่ต้องการทำรายการ
 5. เลือก ประเภทบัญชี
  —–เลื่อนเพื่อส่งและตรวจสอบข้อมูล—–
 6. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาต

 1. เลือก โอนเงินพร้อมเพย์
 2. เลือก โอนเงินไปพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยัน

ธนาคารทหารไทย

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก โอนเงิน/พร้อมเพย์
 2. เลือก e-Wallet
 3. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 4. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทย

 1. เลือก โอนเงิน
 2. เลือก ยืนยันต้องการโอนเงิน
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. เลือก โอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์
 5. เลือก โอนไปยัง e-Wallet
 6. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 7. เลือก ยืนยัน

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 4. เลือก ยืนยัน

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เลือก เติมเงิน/จ่ายบิล
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 5. เลือก ยืนยัน

288194

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก ธุรกรรม
 2. เลือก โอนเงิน
 3. เลือก โอนเงินเงินพร้อมเพย์
 4. เลือก ประเภท เลขบัญชี e-Wallet
 5. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก > จำนวนเงิน
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 6. เลือก ยืนยัน

uob

ธนาคารยูโอบี

เข้าแอปฯ Mobile Banking ที่จะทำการเติมเงิน

 1. เลือก โอนพร้อมเพย์
 2. ระบุ รหัส OTP ที่ได้รับ
 3. เลือก e-Wallet ID
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก
 5. เลือก บัญชีที่ต้องการทำรายการ
 6. ระบุ จำนวนเงิน
 7. เลือก ชำระทันที
  —–ตรวจสอบข้อมูล—–
 8. เลือก ยืนยัน