ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 กลุ่มที่ควรงดฉีดวัคซีนโควิด-19 มีใครบ้างเช็กได้ที่นี่

ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 กลุ่มที่ควรงดฉีดวัคซีนโควิด-19 มีใครบ้างเช็กได้ที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม เช็กเลย ใคร-กลุ่มไหนควรงดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แนะนำให้กับประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและประเมินตัวเองในเบื้องต้นโดยมีเนื้อหาดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 งดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับบุคคลต่อไปนี้

  • อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
  • อยู่ระหว่างรอผลตรวจโควิด-19
  • ผู้ที่มีผลติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวกไม่ครบ 3 เดือน (นับจากวันที่เก็บสารคัดหลั่งตรวจถึงวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน)

vaccine