สมัครบัตรเครดิต KTC ถูกใจสายช๊อป 25 บาท = 1 คะแนน สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

3

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พิเศษกว่าใคร ได้ทุกวัน กิน ช้อป เที่ยว สุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC สมัครเลย วันนี้!

สมัคร บัตรเครดิต KTC วันนี้!! สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมรับพิเศษกว่าใคร ได้ทุกวัน กิน ช้อป เที่ยว สุดคุ้ม รับคะแนน KTC FOREVER ได้ง่ายๆ สะสมไว้ใช้ได้ ไม่มีวันหมดอายุ 25 บาท = 1 คะแนน

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้รวมเริ่มต้น 15,000 บาท สมัครเลย (รายได้รวมเริ่มต้น 50,000 บาท สำหรับชาวต่างชาติ )

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

โพสอื่นๆ