ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 10% เป็น 5% ให้ลูกค้าบัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต ดังนี้

1. ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

– 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 – 2564

– 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

– 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

2. ดีจังแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%

มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่ ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นบัตรเครดิต JCB)

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

  • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารจะปรับลดให้ทุกคนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคาร
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ยโดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ จะต้องชำระยอดเงินทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

วิธีลงทะเบียน

  • โทรศัพท์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่สาขา
  • เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ทราบ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10 วันทำการ

เงื่อนไข

1. ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล

2. ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777 หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เฟซบุ๊ก scb.thailand