ธกส. ออกสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ วงเงิน 8 หมื่นบาท กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธกส. เปิดบริการ สินเชื่อ รถจักรยายนต์สร้างรายได้ สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อรถมอเตอร์ไซต์เพื่อสร้างรายได้การประกอบปรับสภาพการเงินให้คล่องตัวอีกด้วย วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 สูงสุด 80,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัคร สินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 8 หมื่นบาท จาก ธกส. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. ได้จัดโครงการ สินเชื่อ รถจักรยายนต์สร้างรายได้ เพื่อสำหรับซื้อหรือซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซต์สำหรับรับจ้างหรือขับส่งของหรืออาหาร พร้อมฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรกอีกด้วย ผ่อนสบายอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน อัตรา MRR+3 ต่อปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 และสามารถกู้ไปซื้อมอเตอร์ไซต์ได้สูงสุด 80,000 บาท นอกจากนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ เพราะมี บสย. จัดการให้ ( บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ) การผ่อนชำระเป็นแบบรายเดือนหักผ่านบัญชีเงินฝากโดยผ่อนนาน 5 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษ คือ รับสิทธิฝากเงินสงเคาะห์ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุใน ราคาพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 • ผู้กู้เป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
 • ผู้กู้ต้องประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยายนรับจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้กู้ต้องมีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ผู้กู้ต้องไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. มาก่อนนะวันที่ขอสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือโทร 02 555 0555

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์สาธารณะ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยายนต์รับจ้าง
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยายนต์สาธารณะ
 • แผนที่และรูปถ่ายวินที่สังกัดหรือสถานที่ประกอบอาชีพ
 • ใบเสนอราคารถจักรยายนต์ที่ต้องการจะซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก (ร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรับวงเงินค้ำประกัน 10,000-50,000 บาท หรือร้อยละ 1.5 ต่อปีสำหรับวงเงินค้ำประกันมากว่า 50,000 บาท บาท)