เอกสารทําบัตรเครดิตที่สำคัญ มีเอกสารอะไรบ้าง

บัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงิน และการชำระค่าสินค้าบริการต่างๆ ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินสดและไม่จำเป็นต้องจ่ายออกไปก่อน นอกจากนั้นการใช้บริการบัตรเครดิต ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายอีกด้วย อาทิ ส่วนลด เงินคืนเข้าบัญชี ของแถม แต้มสะสม เป็นต้น

นอกจากคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ยังจะต้องใช้เอกสารสมัครบัตรเครดิตในการยืนยันว่าคุณสมบัติของคุณ มีความถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสมัครใช้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย

เอกสารทําบัตรเครดิตที่สำคัญ หลักๆ แล้ว ได้แก่

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่มีรูปใบหน้า และข้อมูลส่วนตัวของคุณ ธนาคารจะใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน ในการเช็คประวัติของผู้ยื่นสมัครใช้บริการบัตรเครดิต ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่

– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะใช้ประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อดูว่าผู้สมัครบริการบัตรเครดิต มีข้อมูลสำคัญตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ เช่น วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ เป็นต้น

– หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด เป็นเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงได้ว่า คุณมีรายได้เป็นประจำทุกๆ เดือน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ สามารถขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของคุณเอง

– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้อ้างอิงคู่กับหนังสือรับรองรายได้และสลิปเงินเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายได้ของคุณที่เข้ามาทุกเดือนเป็นประจำ

**โดยหลักแล้วจะมีการใช้เอกสารประมาณนี้ แต่อาจจะมีการเรียกดูเอกสารอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น พาสปอร์ต ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และ เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ ห้างร้าน ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

จะเห็นได้ว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต เป็นเอกสารสำคัญที่ระบุข้อมูลผู้ขอใช้บริการ และระบุถึงข้อมูลรายได้ จึงทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้น ต้องการใช้เอกสารเหล่านี้ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังส่งผลถึงเรื่องของวงเงินในบัตรเครดิตอีกด้วย

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี บัตรเครดิตสำหรับนักธุรกิจ

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี หลายๆ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ นั้น แน่นอนว่าการมีบัตรเครดิตมาใช้งานสัก 1 หรือ 2 ใบนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถให้ประโยชน์กับคุณได้ดีกว่การไม่ใช้บัตรเครดิตเลย ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัว และการทำงาน อย่างน้อยๆ ก็ในเรื่องของความสะดวกสบาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ นั่นเอง เราลองมาดูกันดีกว่าครับ ว่าสำหรับนักธุรกิจจะมีหลักในการเลือกบัตรเครดิตอย่างไร สมัครบัตรเครดิตอะไรดี ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี บัตรเครดิตสำหรับนักธุรกิจ

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี อย่าลืมดูเรื่องของค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยด้วย แน่นอนว่าบัตรเครดิตแต่ละประเภท จะมีอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยฯลฯ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณจะต้องเลือกให้ดีว่าบัตรประเภทไหน ที่ให้ประโยชน์กับคุณได้มากกว่า ขอแนะนำว่าสำหรับนักธุรกิจ ควรเลือกบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยที่นานที่สุด เนื่องจากจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของธุรกิจได้ดีที่สุดนั่นเอง

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี ตรวจสอบเรื่องของโปรโมชั่นของบัตรเครดิต สำหรับการใช้บัตรเครดิต มักจะมาพร้อมกับเรื่องของโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษมากมาย ดังนั้นธุรกิจจะต้องดูเรื่องสิทธิพิเศษเหล่านั้น และเลือกบัตรที่ให้สิทธิพิเศษที่ดีที่สุด เช่น พวกเรื่องของส่วนลด เงินคืน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่ตลอด อาจจะเลือกบัตรเครดิตที่ให้เงินคืนในการเติมน้ำมัน ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดลงได้ นอกจากนั้นอย่าลืมทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขของโปรโมชั่นต่างๆ ให้ดีด้วย

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต มีเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตนั้นสามารถให้ทั้งความสะดวกสบาย และให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการได้ส่วนลด Cash back การสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการบัตรเครดิตนั้น มักจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เอาไว้ด้วย เนื่องจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะต้องป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลูกค้าใช้แล้วไม่จ่ายคืน หนีหนี้ เป็นต้น

ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ก็จะมีหลักการทั่วไปในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ให้แก่ผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต ต้อง มีรายได้ที่ประจำแน่นอนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (15,000 บาท) การมีงานประจำที่มั่นคง และมีรายได้ประจำนั้น เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่าคุณจะสามารถชำระคืนบัตรเครดิตได้ นอกจากนั้นเรื่องของอายุงานก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะว่าธนาคารหรือสถาบันการเงิน มักจะไม่รับพิจารณาสำหรับผู้มีอายุงานน้อย เช่น อยู่ในช่วงฝึกงาน ยังไม่ผ่านโปร เป็นต้น ซึ่งผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องมีอายุงานพอสมควร จึงจะได้รับโอกาสในการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต ต้อง มีเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงได้ การสมัครบัตรเครดิตนั้นจัดเป็นธุรกรรมอย่างหนึ่ง ที่ต้องใช้เอกสารในการอ้างอิงข้อมูลร่วมกับใบสมัคร ดังนั้นต้องเตรียมให้พร้อมเสมอ และยื่นอย่างครบถ้วน จึงจะมีโอกาสได้รับพิจารณา (หากเอกสารไม่ครบ อาจจะต้องเสียเวลาในการพิจารณาไป)

สมัครบัตรเครดิตง่ายสุด

สมัครบัตรเครดิตง่ายสุด โปรโมชั่นดีๆ อนุมัติเร็วทันใจ สมัครบัตรเครดิต สะดวก ปลอดภัย และ ประหยัดเวลา 

สมัครออนไลน์